Lütfen Bekleyin loader
Geleceği İnşa Ederken, Doğayı ve Sizin Konforunuzu Koruyoruz!

Sürdürülebilir Turizm

Otelimiz, öncelikli olarak çevresel hassasiyeti gözeterek kurulmuştur. Bu bilinçle, tüm çalışanlarımızdan misafirlerimize kadar olan her aşamanın çevresel sürdürülebilirlik, çevre dostu yaklaşımlar ve sürekli iyileşme prensiplerini benimseyerek hareket etmektedir.

Alnet Butik Otel olarak, misafir konforunu ön planda tutarken, çevreye olan sorumluluğumuzu da unutmuyoruz. Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda su, elektrik, enerji ve atık yönetimini etkin bir şekilde uygulayarak doğal kaynakları koruma hedefimizi gerçekleştiriyoruz. Çevresel etkileri minimize etmek için önlemler alıyor ve sürekli güncellemelerle doğal kaynak kullanımını azaltıyoruz.

Otelimiz, kalite, çevre, sağlık, güvenlik, insan hakları, sosyal sorumluluk, kültürel değerler ve risk yönetimi gibi alanları kapsayan uzun vadeli bir sürdürülebilirlik yönetim sistemi ile faaliyet göstermektedir. Bu sistem, şeffaflık, profesyonellik, güvenilirlik ve adalete dayalı bir şekilde sürdürülebilirlik ilkelerini benimsememizi sağlar.

Image
Daha sürdürülebilir bir dünya!

Sürdürülebilirlik Politikamız

Alnet Butik Otel, çevrenin korunması, doğal ve toplumsal dengeyi güçlendirmek, yerel toplulukları desteklemek ve gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakma amacıyla üretim ve hizmet faaliyetlerinde sürdürülebilirlik ilkesini benimsemiştir.

 • Konuklarımızın tüm geri bildirimlerini titizlikle inceliyor ve bu değerli bilgileri işleyerek süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz.
 • Enerji ve doğal kaynak kullanımını etkin bir şekilde yöneterek, faaliyetlerimizde kaynak verimliliğini artırıyoruz.
 • Doğal çevre ve biyolojik çeşitliliğe olan etkimizi minimize etmek amacıyla kullanılan malzemelerin ve ürünlerin çevresel etkilerini en aza indiriyoruz.
 • Sera gazlarını azaltarak çevre üzerindeki olumsuz etkimizi sınırlıyoruz.
 • Ürettiğimiz ürünler ve hizmetlerle turizm sektöründe yüksek katma değer sağlıyoruz.
 • Doğal ve kültürel mirası koruma misyonumuzu sürdürüyoruz.
 • Din, mezhep, dil, ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, siyasi düşünce, yaş, fiziksel engel gibi farklılıkları göz önünde bulundurarak eşitlik sağlıyoruz.
 • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın iş güvenliğini ve sağlığını ön planda tutuyoruz.
 • Farklı inanç, düşünce ve görüşlere sahip kişilerin uyumlu bir çalışma ortamında bir arada çalışmalarını destekliyoruz.
 • Etik ilkelerimize dayalı güvene dayalı ilişkiler kuruyoruz ve rüşvet ve yolsuzluğa kesinlikle izin vermiyoruz.
 • Otellerimizin bulunduğu bölgelerin toplumsal kalkınması ve refah seviyesinin artması için projeler üretiyor veya bu tür projelere destek veriyoruz, toplumun gelişimine katkıda bulunuyoruz.
 • Yerel halkın istihdamını artırıyor ve güçlenmesine katkı sağlıyoruz.
 • Faaliyetlerimizde ilgili yasal düzenlemelere ve ulusal/uluslararası standartlara tam uyum sağlıyoruz.
 • Tedarikçilerimizle yakın bir işbirliği içinde çalışarak sürdürülebilirlik performansımızı geliştiriyoruz.
 • Sürdürülebilirlik uygulamalarımızı şeffaf bir şekilde paydaşlarımızla düzenli olarak paylaşıyoruz.
 • Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için gerekli olan insan kaynakları, teknoloji ve finansal kaynakları temin ediyor ve bunları en iyi şekilde kullanıyoruz.
 • Sürdürülebilirlik performansımızı sürekli gözden geçiriyor ve iyileştirmeye yönelik adımlar atıyoruz
Müşterilerimize Kalite ve Huzur Sunuyoruz!

Kalite Politikamız

Alnet Butik Otel olarak, müşteri memnuniyetini sağlayarak rekabetçi potansiyelimizi artırabileceğimize, pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirebileceğimize inancımız tamdır

 • Etik değerleri öncelikli olarak benimseyerek, misafirlerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru bir şekilde karşılama vizyonumuzu hayata geçiriyoruz.
 • Üstün nitelikli insan kaynağını ve güncel teknolojik altyapıyı kullanarak yenilikçi çalışmalarımızı sürekli kılmak, hizmet kalitemizi artırmak adına çabamızın bir yansımasıdır.
 • Çalışanlarımızın huzurlu ve motivasyonlu olmalarını sağlamak için sürekli eğitimlere yatırım yaparak, çevreye duyarlı ve hedef odaklı personelimizle sektörde vazgeçilmez olmayı hedefliyoruz.
 • Güvenilir ve yenilikçi hizmet anlayışımızla misafirlerimizin memnuniyetini kazanmak ve güvenlerini tesis etmek, en büyük önceliğimizdir.
 • Ekip çalışmalarını öne çıkararak, güleryüz ve güveni, misafir memnuniyeti ile birleştirip, üstün kalitede hizmet sunma amacını bir sistem içinde planlı ve sürekli olarak gerçekleştiriyoruz.
 • Tüm bu hedeflere ulaşmak için yasal mevzuatlara ve Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerine sıkı bir şekilde uymak ve etkinliği sürekli iyileştirmek, kalite politikamızın merkezindedir.
Image
S.S.S

Sıkça Sorulan Sorular

Otelimize giriş saati 14:00, çıkış saati en geç 11:30'dur.
Kahvaltımız açık büfedir, ister odanızda ister kahvaltı masalarında kahvaltınızı yapabilirsiniz.
Otelimizde alkol satışı yapılmamaktadır
Otelimizin sahile uzaklığı 380 metredir.